yetmemişti

bir gü n bi cafede biriyle tanı ş tı m gel zaman git zaman sevgili oldukbir gü n sevgilim tuna beni evine davet etti.bende kabul ettim.onlara gittim bana ne iç ersin diye sordu bende biş ey iç mem saol dedim aaaaaaaaa olmaz ki en iyisi ben sana biş eyler getireyimdedi bana viş ne votka getirmiş ti.iç ine bi haP atmı ş insan bö yle kolunu kaldı ramı yor.sonra zil ç aldı tunanı n arkadaş ı murat geldi.arkası n bir zil daha oda cem miş .beni soymaya baş ladı lar.murat beni kucağ ı na alı pyatak odası na gö tü rdü .tuna ile cemde o arada soyundu.elimi bile kaldı ramı yordum.bir daha zil ç almazmı kenan diye biri galdi elin bi poş et .aldı nmı diye sordular aldı m dedi kenan.herkese prezervatif verdi.tuna amı ma vazelin sü rdü .sonra ilacı n 20 dk etkisini bildikleri iç in bani bağ ladı lar.ben kendime gelmeye baş ladı m onlarda beni sikmeyecemin koca bir siki vardı amı ma doğ ru yö neltti ve bi hamlede soktu canı m ç ok yanmı ş tı aaaaaaaaaaaaaaaa diye bağ ı rdı m dahada hı zlandı .()murat altı ma geç ti oda gö tten sikti.cem amı mı iyice aç tı rmı ş tı tuna da yanı na geldi.ikisi birden soktular.daha sonra cem ağ zı mı aç mamı sö yle bende aç maDIM.POPOMA cemin aldı ğ ı elektrikli gibi bi sopayla bi ş aplak attı aç mak zorunda kaldı m bana yalattı .iç ime boş aldı .sonra yine cemin aldı ğ ı uzun bi sopa ç ı karrtı m ona bir dorba gibi biş ey astı lar. ondan ba uzanan bi boruyu amı ma soktular.ç ı ğ ı k attı m memeleerimi sı kmaya baş ladı lar.amı m iyce ayrı lmı ş tı sonra zevk hikayeleri ini ç ı karmaya baş ladı m beni ç ö zdü ler hepsi mutfaha gitti bende o sı rada eş yaları mı alı p kaç mak istedim murat beni gö rdü beni hemen tuttu.ç ok yorulmuş tum.galiba bana cem uyutucu iğ ne vurmuş tu nede olsa doktor. uyandı ğ ı mda keranedeydim hep kaç mak istedim fakat oladı sonra alı ş tı m.ş iimdi ç ok zevkli